Membrii FNSA

Membri ai Academiei Române

Viorel BARBU
Matematician, Director, Institutul de Matematică „Octav Mayer” al Academiei Române

Dan BĂLTEANU
Director, Institutul de Geografie al Academiei Române

Ştefan Romeo-BELEA
Arhitect Consultant, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti

Dan BERINDEI
Istoric

Alexandru T. BOGDAN
Profesor, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Grigore BRÂNCUŞ
Profesor, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere

Gheorghe CHIVU
Profesor, Universitatea Bucureşti

Valeriu COTEA
Profesor, Universitatea de Agronomie, Iaşi

Nicolae CRISTESCU
Profesor, Universitatea Bucureşti

Wilhelm DANCĂ
Profesor, Decan Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din Bucureşti

Teodor DIMA
Profesor, Universitatea „Al. I. Cuza”, laşi,

Dumitru DOBRESCU
Profesor, UMF „Carol Davila” Bucureşti

Toma DORDEA
Profesor, Universitatea Politehnică Timişoara

Gleb DRĂGAN
Profesor, Universitatea Politehnică Bucureşti

Mircia DUMITRESCU
Profesor, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, artist plastic

Florin FILIP
Director General al Bibliotecii Academiei Române

Nicolae GHILEZAN
Profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Victor GIURGIU
Profesor, Universitatea „Ştefan cel mare”, Suceava

Traian Marian GOMOIU
Director, Institutul Naţional pentru Geologie şi Geoecologie Marină Constanţa

Ionel HAIDUC
Membru al Academiei Române
Profesor, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca

Dan HĂULICĂ
Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă

Cristian HERA
Profesor, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

Aurel IANCU
Preşedinte, Fundaţia Menahem Elias a Academiei Române

Mugur ISĂRESCU
Profesor, Academia de Ştiinţe Economice
Guvernator al Băncii Naţionale a României

Voicu LUPEI
Doctor în fizică

Păun Ioan OTIMAN
Profesor, Doctor în economie agrară

Ioan Aurel POP
Rector Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Irinel POPESCU
Profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Laurenţiu Mircea POPESCU
Profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Octavian POPESCU
Director, Institutul de Biologie al Academiei Române, Bucureşti

Doina POPOV
Cercetător, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu”

Marius PORUMB
Director, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca

Victor Emanuel SAHINI
Profesor, Universitatea Bucureşti

Marius SALA
Director, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”
al Academiei Române

Horia SCUTARU-UNGUREANU
Fizician, Centrul de Studii Avansate în Fizică al Academiei Române

Aureliu Emil SĂNDULESCU
Fizician, Centrul de Studii Avansate în Fizică al Academiei Române

Anca Volumnia SIMA
Cercetător, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu”

Eugen SIMION
Director, Institutul „George Călinescu” al Academiei Române, critic literar

Bogdan SIMIONESCU
Director, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
Preşedintele Filialei Iaşi a Academiei Române

Maya SIMIONESCU
Director, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu”

Gheorghe SIN
Director Onorific al Institutului de Chimie

Ioanel SINESCU
Rector al U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti

Constantin IONESCU-TÂRGOVIŞTE
Profesor dr., Institutul de Diabet “N.C. Păulescu”, Bucureşti

Răzvan THEODORESCU
Istoric de artă, Profesor Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Andrei ŢUGULEA
Inginer electrotehnician, profesor universitar

Ionel-Valentin VLAD
Profesor, inginer electronist

Victor VOICU
Profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Alexandru ZUB
Istoric

 

Membri de Onoare ai Academi Române

George BANU
Profesor, critic de teatru, Franţa

Atanasie Constantin BONA
Profesor, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA

Mihai CIMPOI
Scriitor, Critic şi istoric literar, Republica Moldova

Nicolae DABIJA
Redactor Şef al Revistei „Literatura şi Arta”, Chişinău

Jacques de DECkER,
Secrétaire perpétuel de l’académie Royale de Langue
et de Littérature Françaises de Belgique.

Marilyn G. FARQUHAR
Profesor, University of California, San Diego, CA, USA

Serge FAUCHEREAU
Scriitor, critic literar, Franţa

Leonida GHERASIM
Profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti

Jaime GIL ALUJA
Preşedinte al Academiei Regale de Studii Economice şi Financiare a Spaniei

Nicolae HÂNCU
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România,

Klaus HEITMANN
Profesor, Universitatea Heidelberg, Germania

Gheorghe MATEESCU
Profesor, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA

Valeriu MATEI
Scriitor, Republica Moldova,

Viorel MĂRGINEAN
Artist plastic

Michael METZELTIN
Profesor, Institutul de Romanistică Universitatea din Viena, Austria

Thierry de MONTBRIAL
Membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice din Franţa
Director Fondator, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale

Evanghelos MOUTSOPOULOS
Filozof şi istoric al filozofiei, Membru al Academiei din Atena, Grecia

Basarab NICOLESCU
Fizician, filosof, scriitor

Adam PUSLOJIĆ
Scriitor, Serbia

Violette REY
Profesor, École Normale Supérieure Foubenay aux Roses, Franţa

E.S. Monseniorul Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice, România

Michael SELA
Profesor, The Weizmann Institute, Israel

Vasile STĂNESCU
Administrator delegat - director al Fundaţiei „Menachem H. Elias”

Vasile TĂRĂŢEANU
Scriitor, Ucraina

Profesori, Oameni de Ştiinţă şi Artă
reprezentanţi ai cultelor religioase şi ai societăţii civile

Aurel ARDELEAN
Profesor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad

Jean ASKENASY
Profesor, Facultatea de Medicină, Universitatea din Tel-Aviv

P.S. Virgil BERCEA
Episcop Greco-Catolic din Oradea

Alessandro BIANCHI
Membru, Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Spania

Magda BOTEZ
Preşedinte al Fundaţiei de Medicină Preventivă, Bucureşti, SUA

Bianca BURŢA CERNAT
Cercetător, Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române

Irina CAJAL MARIN
Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Paul CERNAT
Conf. univ., Universitatea Bucureşti

Dan Mircea CIPARIU
Scriitor, Preşedintele APLER

Bogdan CREŢU
Conf. univ., Universitatea Iaşi, Director, Institutul „Alexandru Filipide”, Iaşi

Lucian CHIŞU
Cercetător, Institutul „G. Călinescu”

Ioan CONDOR
Profesor, Preşedinte S.C. Condor Consulting & Taxation

Juaquim Gironella COLL
Medic, Membru al Reial Academia de Doctors, Spania

Ioan CRISTESCU
Director, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Nicolae DĂNILĂ
Profesor, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti

Radu DEAC
Profesor, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

Marin DIACONU
Profesor de filosofie, cercetător

Doina DIMULESCU
Profesor, Membra a Academiei de Ştiinţe Medicale

George DINCĂ
Profesor, Universitatea Bucureşti, matematician,

Caius Traian DRAGOMIR
Medic, Institutul „Victor Babeş”, Bucureşti

Gabi DUMITRESCU
Şef departament, Manuscrise Carte Rară, Biblioteca Academiei Române

Stephen FISCHER-GALAŢI
Profesor, University of Colorado, USA

Valeriu IOAN-FRANC
Profesor, Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice, Academia Română

Jean-Charles FRUCHART
Profesor, Universitatea din Lille, Franţa

Florin GEORGESCU
Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României,
Profesor, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti

Mariana GEORGESCU
Director, Primăria Sectorului 2

Andrei GRIGOR
Profesor, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Prozator, critic literar

Mihaela HELMIS
Realizator-coordonator la Secţia Cultură – Civilizaţie, Radio România Actualităţi

Srba IGNATOVIĆ
Scriitor, Serbia

Mihai ISPIRESCU
Scriitor

Radivoje KONSTANTINOVIĆ
Profesor, Universitatea din Belgrad şi la Universitatea din Monténégro, Serbia

Ileana MANDUŢEANU
Director adjunct, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu”

Andrei MARGA
Profesor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Mircea MIHĂILESCU
Preşedinte Transport Trade Servicies S.A.

Marian Petre MILUŢ
Preşedinte C.A. PREFAB S.A.

Alexandru MIRONOV
Jurnalist, Societatea Română de Televiziune

Jeronimo MOSCARDO
ex- Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Braziliei la Bucureşti

Tudor NEDELCEA
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova

Neculai ONŢANU
Primar al Sectorului 2, Bucureşti

Anna-Mária ORBÁN
Lector, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Ioan PAVĂL
Primar, Dumbrăveni, Judeţul Suceava

Antonio PATRAŞ
Critic literar, Conferenţiar, Universitatea „A. Ioan Cuza”, Iaşi,

Ioan POP de POPA
Profesor, medic, Preşedintele Fundaţiei „FOBAC”

Marcel POPA
Istoric, Editor

Vlad POPA
Director, „Editura Enciclopedică-Gold„

Ştefan POPA POPA’S
Artist plastic

Mircea PLATON
Scriitor, Profesor Universitatea din Toronto

Petre ROMAN
Profesor, Universitatea Politehnică Bucureşti

Dorina RUSU
Secretar ştiinţific – Secţia de Istorie şi Arheologie a Academiei Române

Marina SALA
Cercetator, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române

Teodora STANCIU
Realizator, Radio România Cultural

Virgil TĂNASE
Scriitor, Profesor, Franţa

Daniel ŞTEFĂNICĂ
Avocat

Andrei TERIAN
Conf. univ., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,

Dumitru ŢEPENEAG
Scriitor, Franţa

Ada VERTAN
Producător de televiziune, Redactor - „Moftul Român”