2006

Nichita - 73”, În memoriam Nichita Stănescu; organizat în colaborare cu Comitetul Naţional Român pentru Dezvoltare Culturală şi Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti.

Spaţiul European al Educaţiei şi Cercetării. Spiritul Bologniei”, organizat în colaborare cu Comitetul Naţional Român pentru Dezvoltare Culturală.

Dezbatere: „din nou despre Stânga - dreapta, azi”; au participat istorici, oameni politici, printre care doi preşedinţi ai României: Ion Iliescu şi Emil Constantinescu şi un prim-ministru, Petre Roman, jurnalişti,

Manuscrisele Nichita Stănescu - dăruite de prietenii săi sârbi, expoziţie de manuscrise olografe, dăruite de sârbi; Zile şi nopţi - desene realizate de Mircia Dumitrescu prezentate în Galeriile Fundaţiei. Cu aceiaşi ocazie a fost 52 Fundaţia naţională pentru Ştiinţă şi artă lansat Dicţionarul General al literaturii române, volumul V.

Simpozionul internaţional „Motive şi culori în arta tradiţională mediteraneeană”, organizat în colaborare cu Comitetul Naţional Român pentru Dezvoltare Culturală. Sinaia.