2007

15 ianuarie – Lansarea volumului VII din „Manuscrisele lui M. Eminescu”; organizat în colaborare cu Academia Română, Biblioteca Academiei, Editura Enciclopedică, Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Vernisajul expoziţiei de desen şi sculptură a proiectului pentru realizarea monumentului Mihai Eminescu – de Neculai Păduraru. Moderator: Dan Hăulică, Membru al Academiei Române.

Colocviu „G. Călinescu faţă cu noua critică literară”, organizat în colaborare cu Institutul „G. Călinescu” şi Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Dezbaterea 1: „G. călinescu receptat de tinerii critici literari”, moderator acad. Eugen Simion. Lansarea volumelor: G. Călinescu: Publicistică (vol. I-II). Dezbaterea 2: „la ce bun critica literară în societatea cunoaşterii?”, moderator prof. Livius Ciocârlie. Au participat 30 de tineri critici literari din întreaga ţară.

Lansarea volumului Dimitrie Cantemir „The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World”. Ediţie arabă şi traducere engleză cu note şi indici de Ioana Feodorov. Introducere şi comentarii de Virgil Cândea. Eveniment organizat in colaborare cu Academia Română. Dezbatere „Statutul studiilor cantemiriene azi”. Au participat: Dan Berindei, Dan
Hăulică, Dan Horia Mazilu şi Dan Sluşanschi.

Expoziţia de grafică„Joc cu oglinda sufletului răstignit” a lui Részegh Botond din Miercurea Ciuc.

Expoziţia „imagini ale monologului interior” a artistului german Klaus Bushoff. Au prezentat Acad. Eugen Simion, Acad. Dan Grigorescu, Ion Stendl şi Mircia Dumitrescu.

Colocviul „cercetarea românească la ora europeană”; moderatori: Acad. Maya Simionescu şi Acad. Eugen Simion. Invitat special prof. Anton Anton. Tema colocviului: finanţarea şi evaluarea proiectelor de cercetare şi condiţia tânărului cercetător.

Vernisajul expoziţiei „the revival of indulgentia” a artistului András Márkos – au participat Senatori şi Deputaţi români. Moderator: Mircia Dumitrescu

Lansare de carte „Minimul necesar despre conştiinţă pentru un intelectual al mileniului trei” a Prof. Jean Askenasy. Prezentator: Constantin Bălăceanu Stolnici, Membru de Onoare al Academiei Române.

Colocviul dedicat „Centenarului Mihail Sebastian” organizat în colaborare cu Secţia de Filologie-Literatură a Academiei Române şi Institutul „G. Călinescu”. Au participat critici literari, cercetători şi editori ai operei lui Mihail Sebastian.