2008

15 ianuarie - lansarea volumelor viii-Xiv din seria „Manuscriselor lui Mihai Eminescu”, imprimate la Monitorul Oficial. Ceremonia a avut loc în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române.

Colocviu „G. Călinescu, faţă cu noua critică literară”, ediţia a II-a, organizat în colaborare cu Institutul „G. Călinescu” şi Uniunea Scriitorilor. Moderator Acad. Eugen Simion. Lansarea volumelor: G. călinescu: Publicistică (vol. III-IV). În cadrul colocviului s-a discutat despre „formele şi şansele criticii literare în societatea cunoaşterii?”. Au participat 30 de tineri critici literari din întreaga ţară.

Seminar internaţional: „O metodă interactivă pentru promovarea limbii şi culturii române”. Au participat delegaţi din Franţa, Republica Cehă şi Ungaria, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii româneşti de cercetare, învăţământ şi cultura. S-a făcut o evaluare a realizărilor şi dificultăţilor înregistrate în realizarea proiectului privind prezentarea comparativă a limbii şi culturii celor trei ţări partenere la proiectul APLEC, proiect ce se înscrie în cadrul Programului Socrates Lingua 2 al Comisiei Europene.

Deschiderea expoziţiei „Grafică fără frontiere”, cu participarea artiştilor din Franţa, Finlanda, Ungaria etc. Moderator: Mircia Dumitrescu.

Seminar internaţional: „Pentru o cetăţenie europeană activă”, proiect european realizat în cadrul programului long life learning al Comisiei Europene. Au participat delegaţi din Belgia, Franţa, Italia, Spania, Polonia şi România. În cadrul întâlnirii s-au pus bazele certificării meseriei de formator pentru europa şi s-au discutat sarcinile ce vor reveni Agenţiilor Naţionale pentru Europa care se vor înfiinţa până la sfârşitul anului 2010, agenţii ce vor forma împreună un network european.

Deschiderea expoziţiei „Desen şi gravură”, eveniment organizat împreună cu Academia Română, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Grafică. Au participat graficieni din România, Franţa, Ungaria, Italia, Finlanda. Moderator: Mircia Dumitrescu.

Sesiunea „Basarabia 90”, eveniment organizat împreună cu Secţia de Filologie şi Literatură şi Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Române. Intervenţii: Marius Sala, Alexandru Zub, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Eugen Simion.

Expoziţia graficianului Antero Olin din Finlanda.Moderator: Mircia Dumitrescu.

„Cesare Pavese – 100 de ani de la naştere” – a IV-a ediţie a dialogului intercultural. Eveniment organizat împreună cu Asociaţia Italienilor din România, Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, Fondazione Cesare Pavese – Santo Stefano Delbo, Academia Română (Institutul „G. Călinescu”) şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

Omagiu savantului George E. Palade (1912-2008) laureat al Premiului Nobel. Intervenţii: Maya Simionescu, Virgiliu N. Constantinescu, Dan Hăulică, Constantin Popa, Florian Popa, Anca Sima, Anca Gafencu, Radu Iftimovici. Cu acest prilej, FNSA a hotărât crearea premiului special „George Palade” destinat oamenilor de ştiinţă tineri din ţară şi străinătate.

Sesiune dedicată poetului Nichita Stănescu; în colaborare cu Secţia de Filologie-Literatură a Academiei Române. Cu această ocazie a fost lansat volumul 100 din seria de „Opere Fundamentale” editată de FNSA.