2009

15 ianuarie: „Lansarea volumelor XV-XX din seria Manuscriselor lui Mihai Eminescu”, imprimate la Monitorul Oficial. Ceremonia a avut loc în Aula Academiei Române. Eveniment organizat în colaborare cu Secţia de Filologie şi Literatură a Academiei Române.

23 ianuarie: Vernisaj „MEDI WECHSLER DINU”. Evenimentul a avut loc la Galeriile Fundaţiei.

21 martie: Colocviul Naţional „G. Călinescu, faţă cu noua critică literară”, ediţia a III-a. În dezbatere: „Criza culturii critice?”, moderator acad. Eugen Simion. Lansarea volumelor: G. Călinescu: Publicistică (vol. V-VI). O altă dezbatere: „G. Călinescu şi noul canon în critica literară actuală”, moderator acad. Dan Hăulică. Au participat 30 de tineri critici literari din întreaga ţară.

23 aprilie: Vernisajul expoziţiei de pictură şi desen RODICA ION – Culise.

4 iunie: Deschiderea expoziţiei de pictură şi grafică „Nina Inkari”.

15 iunie: Sesiune solemnă dedicată prezentării ultimelor volume din Manuscrisele lui Mihai Eminescu (în facsimil), în colaborare cu Secţia de Filologie-Literatură, la Biblioteca Academiei Române.

19 iunie: Sesiune dedicată împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” şi lansarea ultimului volum din Dicţionarul General al Literaturii Române.

30 iunie: lansarea ultimelor volume ale poetului ADAM PUSLOJIC.

2-3 octombrie: Seminarul Internaţional „Penser l’Europe”, a VIII-a ediţie, seminar organizat în colaborare cu Academia Română, Institutul Franţei, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale, Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania, Academia Regală de Doctori din Barcelona şi Academia Regală pentru Limbă şi Literatură Franceză din Belgia.

20 octombrie: Expoziţia „53 desene de scriitori tineri” de Margareta Sterian şi dezbaterea: „Antologia poeţilor tineri” (1934) de Zaharia Stancu (reeditare).

27 noiembrie: Vernisajul expoziţiei Angela Rapio. Desen, pictură, sculptură Vlad Ciobanu. Eveniment organizat în colaborare cu Academia Română.