2011

15 ianuarie:Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Naţională a Culturii Române”. Dezbaterea a avut loc în Aula Academiei Române. Eveniment organizat în colaborare cu Secţia de Filologie şi Literatură a Academiei Române.

1 martie: Vernisaj expoziţia documentara „Marin Sorescu”, sesiune dedicată lui Marin Sorescu cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naştere. În colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Biblioteca Academiei.

29 martie: Conferinţa Profesorului Konstantinos Svolopoulos, cu tema „Le principe démocratique dans l’histoire de la Grèce moderne”, organizată în Aula Academiei Române.

11 aprilie: Centenar Emil Cioran. Vernisaj: Expoziţie de manuscrise, documente, fotografii, corespondenţă din arhiva Muzeului Naţional al Literaturii Române. Recital: Cioran – l’homme à fragments / Cioran – omul fragmentelor de Genoveva Preda. Evocare – Invitaţi: Irina Mavrodin, Dan Hăulică, Mihai Cimpoi, Ilie Constantin, Marin Diaconu, Mihai Şora, Eugen Simion. Prezentarea albumului: Cioran în viziunea marilor graficieni ai lumii. Organizat în colaborare cu Secţia de Filologie-Literatură a Academiei Române, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Biblioteca Academiei Române.

12 aprilie: Centenar Emil Cioran (în colaborare cu Academia Română). Cuvânt de deschidere: acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române. Alocuţiuni: acad. Eugen Simion, prof. dr. Irina Mavrodin, Monseniorul Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, dr. Simona Modreanu, Dan Hăulică, membru al Academiei Române, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă.

16 aprilie: Colocviul Naţional “G. Călinescu faţă cu noua critică literară”, ediţia a V-a. Dezbatere: Ierarhiile literare, între canon şi lupte generaţioniste. Organizat în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti.

19 mai: Simpozionul Fericitul Ioan Paul al II-lea, simpozion organizat în colaborare cu Academia Română şi Arhiepiscopia Romano-Catolică.

15 iunie: Doi mari poeţi: Mihai Eminescu – Tudor Arghezi. Invitaţi: acad. Eugen Simion, Mitzura Arghezi, D. Vatamaniuc. Prezentarea lucrării: Arghezi – Opere, Volumul X - Publicistică (1951-1967), apărută la FNSA. Ediţie îngrijită şi note bibliografice de Mitzura Arghezi şi Traian Radu.

16 septembrie: Sărbătorirea „Astra”, lansarea volumului Ion Budai-Deleanu, Blaj, în colaborare cu Comitetul Judeţean Alba-Iulia.

8-9 octombrie: Seminarul Internaţional „Penser l’Europe”, a X-a ediţie, cu tema: „Cum va arata Europa peste 50 de ani?”, seminar organizat în colaborare cu Academia Română, Institutul Franţei, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale, Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania, Academia Regală de Doctori din Barcelona şi Academia Regală pentru Limbă şi Literatură Franceză din Belgia.

26 octombrie: Seminar „Spaţiul spiritual mediteranean”,  în colaborare cu Academia Regală de Doctori din Barcelona din Barcelona.

23-27 noiembrie: Colocviul anual organizat de „Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania” cu tema: „Care este viitorul lumii mediteraneene? Comunicări: Acad. Eugen Simion: “Spaţiul spiritual al Mediteranei”, Acad. Maya Simionescu: Educaţia şi cercetarea – factori decisivi pentru viitorul lumii mediteraneene în Europa.”

9-11 decembrie: Conferința Internaţională “World Policy Conference”, a IVa ediție, organizată de Institutul Francez de Relaţii Internaţionale, Viena, Austria. Invitați: Acad. Eugen Simion, Acad Maya Simionescu.