2014

15 ianuarie: „Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale”. Eveniment organizat în colaborare cu Secţia de Filologie şi Literatură a Academiei Române.

15 ianuarie: Gala Premiilor „Om între oameni – Excelență în civism”. Eveniment organizat în colaborare cu Primăria Sectorului 2.

21 februarie: Conferinţa internaţională „Promovarea participării commune la Programele Europene în domeniul științei și Educației.Chișinău. În colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM), Institutul de Filologie al A.Ş.M., Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău.

21-22 februarie: Al III-lea Congres Național “Bolile Cronice Netransmisibile”; Co-Președinti: Acad. Maya Simionescu și Prof. Nicolae Hâncu, Membru de onoare al Academiei Române.

21 martie: „Cercetarea fundamentală în vremuri de criză” (II), prima parte. Dezbatere organizată în colaborare cu Academia de Științe Medicale.

23 martie: „Mihail Sebastian – Opere complete”. Lansare și dezbatere organizată în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România.

31 martie: Nichita StănescuÎmplinirea a 81 de ani de la nașterea poetului, în colaborare cu Academia Română, Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură (Prahova), Consiliul Județean Prahova și Primăria Municipiului Ploiești.

25-26 aprilie: Colocviul Naţional “G. Călinescu faţă cu noua critică literară”, ediţia a VIII-a. Dezbatere: Cartea şi spiritul critic în societatea informaţiei. Parteneri media: Radio România Cultural, revista „Cultura”, revista „Caiete critice”, Agenția de Carte.

16 iunie: Sesiune solemnă dedicată comemorării lui Mihai Eminescu „125 de ani după Mihai Eminescu”. Organizată în colaborare cu Academia Română.

27 iunie: „Patografia lui Eminescu: adevăr și legende”. Dezbatere organizată în colaborare cu Academia de Științe Medicale.

17-18 noiembrie: Sesiunea științifică “Dimitrie Cantemir, organizată împreună cu Academia Română.

30-31 octombrie: Zilele Bibliotecii Județene Timiș, cu participarea Domnului Acad. Eugen Simion, președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române.

3-4 septembrie: Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a III-a. Organizatori: Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu și Centrul Academic Internațional Eminescu.

3-5 octombrie: Seminarul Internaţional „Penser l’Europe”, a XIII-a ediţie, cu tema: „Există două Europe?”, seminar organizat în colaborare cu Academia Română, în colaborare cu Institutul Franţei, Institutul Francez de Relaţii Internaţionale, Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania, Academia Regală de Doctori din Barcelona şi Academia Regală pentru Limbă şi Literatură Franceză din Belgia.