2017

15 ianuarie: Sesiunea ştiinţifică “Ziua culturii naţionale”, cu tema „În jurul identității românești” dedicata “Zilei lui Eminescu”, Aula Academiei Române.

28-31 martie: a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”.

5 aprilie: Evocare „Fănuș Neagu – 85”, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române.

21-23 aprilie: Colocviului Naţional al Tinerilor Critici Literari “G. Călinescu” ediția a XI-a; organizat în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române şi Institutul de Istorie și Teorie Literară “G. Călinescu”.

22 mai: „Aniversare 80 – Dumitru Țepeneag” organizat în colaborare cu Muzeul Natonal al Literaturii Române.

7 iunie: Lansarea volumului din colecţia „Opere fundamentale”: Mihai Eminescu, Poezii, vol. I-II, ediția Dumitru Murărașu. Lansarea a avut loc la Dumbrăveni în cadrul ediţiei a X-a a Festivalului literar „Mihai Eminescu”.

6 septembrie: Sesiune de comunicări dedicate împlinirii a „200 de ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu”.

28 septembrie – 1 octombrie: Colocviul internaţional „Penser l’Europe”, cu tema: Religiile și identitatea europeană, ediţia a XVI-a, 2017. Participanţi: Jaime Gil Aluja, Jean Askenasy, Dan Berindei, Jacques de Decker, Serge Fauchereau, Valeriu Iona-Franc, Radivoje Konstantinovic, Mohamed Laichoubi, Michael Metzeltin, Thierry de Montbrial, Victor Moraru, Ioan Aurel Pop, Petre Roman, Marius Sala, Eugen Simion, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, Gisèle Vanhese, Alexandru Zub ş.a.

23-24 noiembrie: Simpozion Internațional „Proiecții ale culturii române în cultura europeană” organizat în colaborare cu Muzeul Literaturii Române si Academia Română.

24-25 noiembrie: Colocviul Național de „Literatură română veche”, ediția a III-a, Literatura Principilor.