2019

15 ianuarie: Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naționale. Conferința Acad. Eugen Simion. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Academia Română și Muzeul Național al Literaturii Române.

29 martie: Sesiunea internationala: Viitorul Cercetării, Dezvoltării și Inovării în Sănătate. Oportunități pentru România - Horizon Europe. Au intervenit: Ms Irene Norstedt, Acting Director; Directorate-General For Research and Innovation; Comisia Europeana; Dr. Cristian Busoi MEP, Raportor pentru “Horizon Europe”; Prof. Lucian Georgescu, Vice-Ministru pentru Cercetare; Prof. Adrian Curaj, Director UEFISCDI; Prof. Irinel Popescu, Prof. Virgil Păunescu, Prof. Florin Stamatian, Prof. Ștefan Constantinescu, Acad. Maya Simionescu Sesiunea a avut loc la Sediul Institutului de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, în colaborare cu Academia Română.

12 iunie: Dezbatere: Disidență, rezistență sau compromis. Opțiuni ale intelectualității române sub comunism. Au intervenit: Acad. Ioan Aurel-Pop, Acad. Gheorghe Păun, Prof. Silviu Angelescu, Prof. Mircea Dumitrescu, Acad. Eugen Simion, Acad. Maya Simionescu și alții. Dezbaterea a avut loc la sediul FNSA .

15 iunie: Festivalul “Mihai Eminescu” Dumbrăveni - Suceava, ediția a XII-a. Invitați: Monseniorul Ioan Robu, mitropolitul romano-catolic de București, acad. Ioan Aurel Pop – președintele Academiei Române, academicienii Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Gheorghe Duca, Vasile Tărâţeanu, acad. Victor Voicu, Vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Maya Simionescu, Prof. Jacques De Decker (secretar perpetuu al Academiei Regale de Limba si Literatura Franceza din Belgia) si altii.

10 iulie: Sesiunea omagială și deschiderea expoziției Academicianul Augustin Buzura. Conștiința Scrisului. Au luat cuvântul Acad. Ioan-Aurel Pop (Președintele Academiei Române), Acad. Eugen Simion (Președintele Secției de Filologie și Literatură, Președintele FNSA) și alții.

31 august: Dezbaterea Zestrea noastră – limba română, organizată cu prilejul Zilei Limbii Române. Au intervenit: Acad. Eugen Simion (Președintele Secției de Filologie și Literatură, Președintele FNSA), Ion Hadârcă (Senator, Membrul corespondent a Academiei de Științe a Republicii Moldova) și alții.

3 octombrie – 5 octombrie: Colocviul internaţional „Penser l’Europe”, cu tema: Le rôle des Académies Européennes au XXI-e Siécle, ediţia a XVIII-a, 2019. S-a discutat despre statutul şi rolul Academiei în lumea postmodernă de azi, daca mai este necesară o Academie Naţională în circumstanţele globalismului şi, dacă este, ce trebuie să facă Academia pentru a sprijini identitatea naţională şi tradiţiile spirituale ale unei culturi. In plus, au fost ample dezbateri asupra modului prin care se poate implica o Academie Naţională, alături şi împreună cu toate academiile europene, în conservarea patrimoniului cultural european. Au intervenit: Acad. Ioan Aurel Pop, Acad. Eugen Simion, Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Maya Simionescu, profesorii: Thierry de Montbrial, Jaime Gil Aluja, Jean Askenasy, Jacques de Decker, Serge Fauchereau, Mohamed Laichoubi, Michael Metzeltin, Petre Roman, Valeriu Ioan-Franc, Radivoje Konstantinovic, Gisèle Vanhese ș.a.

8 octombrie: Sesiunea aniversară Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la naștere. Au luat cuvântul Acad. Ioan-Aurel Pop (Președintele Academiei Române), Acad. Eugen Simion (Președintele Secției de Filologie și Literatură, Președintele FNSA) și alții.

6 noiembrie: Participare prin invitatie la Ședința solemnă a Academiei de Științe Morale și Politice (Paris).

17 noiembrie: Acad. Eugen Simion, Discurs de Receptie la Academia de Stiinta si Arte din Belgrad: „Culturile Nationale si provocarile globalismului”.