Simpozionul Internațional Eugen Simion – 90 București, 25 – 26 mai 2023

Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Secția de filologie și literatură a Academiei Române,  Biblioteca Academiei Române și Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” organizează, în zilele de 25 – 26 mai 2023, Simpozionul Internațional „Eugen Simion – 90”, eveniment consacrat operei și personalității criticului, istoricului literar, profesorului universitar și academicianului Eugen Simion care a reprezentat una dintre constantele valorice ale literaturii române postbelice.

 Invitatie-program

Eugen SIMION a fost unul dintre cei mai importanți critici și istorici literari ai literaturii române postbelice, eseist, profesor universitar, academician și editor.

Absolvent al Facultății de Filologie a Universității din București. În 1969, a obținut titlul de doctor în filologie, cu o teză despre E. Lovinescu, sub îndrumarea lui Șerban Cioculescu. Între 1970 și 1973, a fost lector la Universitatea Sorbona Paris IV. Între 1998 și 2006, a fost președintele Academiei Române, și mai apoi directorul Institutului de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”. A condus, de asemenea, și Fundația Națională pentru Știință și Artă, unde a coordonat colecția de „Opere fundamentale”, în format Pléiade. Lansată în anul 2000, această colecţie a ajuns, în 2019, la 250 de volume (ediţii critice integrale din autori români). Într-o proporţie covârşitoare, aceste volume au avut studii introductive, prefeţe ş.a. semnate de acad. Eugen Simion. A coordonat şi, în parte, a fost autor al Dicţionarului General al Literaturii Române, vol. I-VII, realizat de institutele de cercetare ale Academiei Române.

De-a lungul anilor, a colaborat intens la majoritatea revistelor literare românești și a îngrijit și prefațat nenumărate ediții din operele lui L. Blaga, E. Lovinescu, M. Eliade, G. Călinescu, M. Preda ș.a.

Dintre volumele care l-au consacrat, amintim: Proza lui Eminescu (1964), E. Lovinescu, scepticul mântuit (1971), Scriitori români de azi, I-IV (1974-1989), Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian (1977), Dimineața poeților (1980), Întoarcerea autorului (1982), Mircea Eliade, nodurile și semnele prozei (1995), Ficțiunea jurnalului intim (2001), Tânărul Eugen Ionescu (2006), Marin Preda. Portretul scriitorului îndrăgostit (2010), Cioran – o mitologie a nedesăvârșirilor (2014), Alexandru Odobescu. Un romantic erudit şi anxios, iubitor de reverii clasicizate (2015).

___________

 

PROGRAM:

 Joi, 25 mai 2023

■ Academia Română, Calea Victoriei 125

Orele 9.30 - 10.30

Inaugurarea sălii de lectură Eugen Simion – Biblioteca Academiei Române

 

■ Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125

Orele 10.30 - 13.00

Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prof. Thierry de Montbrial (Franța), Membru de Onoare al Academiei Române

Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii

Î.P.S. Ioan Robu, Membru de Onoare al Academiei Române

Prof. Serge Fauchereau (Franța), Membru de Onoare al Academiei Române

Acad. Mircea Martin

Ioan Pavăl, Primarul comunei Dumbrăveni

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române

 

■ Fundația Națională pentru Știință și Artă, Str. Dem. I. Dobrescu 11

Orele 16.00 - 17.45

Prof. Thierry de Montbrial (Franța), Membru de Onoare al Academiei Române

Prof. Jean-Jacques Askenasy (Israel), Membru de Onoare al Academiei Române

Virgil Tănase (Franța)

Orele 18.00 - 19.00

Prof. dr. Sorin Alexandrescu, Membru de Onoare al Academiei Române

Prof. Michael Metzeltin (Austria), Membru de Onoare al Academiei Române

Mihai Cimpoi (Republica Moldova), Membru de Onoare al Academiei Române

 

 ■ Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Calea 13 Septembrie 13

Orele 16.00 - 19.30

Colocviul „Eugen Simion – Modelele criticii românești”

 

***

Vineri, 26 mai 2023

 

■ Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Calea 13 Septembrie 13

Orele 10.00 - 17.00

Colocviul „Eugen Simion – Modelele criticii românești”

       

■ ARCUB, Str. Lipscani nr. 84-90

Ora 12.00

Prezentarea expoziției artistului Mircia Dumitrescu, dedicată academicianului Eugen Simion

             

■ Muzeul Național al Literaturii Române, Str. Nicolae Crețulescu 8

Orele 16.30 - 17.00

Oameni de aproape – documentar de Ileana Ploscaru Panait despre Acad. Prof. Univ. Dr. Eugen Simion

 

Orele 17.00 - 19.00

Masă rotundă: Eugen Simion

Vorbitori:

Mihai Cimpoi (Republica Moldova), Membru de Onoare al Academiei Române

Prof. Serge Fauchereau (Franța), Membru de Onoare al Academiei Române

Valeriu Matei, Membru de Onoare al Academiei Române

Virgil Tănase (Franța)

Ion Pop, Membru Corespondent al Academiei Române

Moderator: Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române