Premii de Excelenţă

În cadrul Fundaţiei, a devenit o adevărată tradiţie acordarea premiilor de excelenţă, pentru tinerii cercetători din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor umaniste şi creatorilor de artă. Premiile au fost acordate în parteneriat cu Primăria sectorului 2, Bucureşti.

2002

Nicolae Iliescu, Premiul pentru literatură
George Cuşnarencu, Premiul pentru literatură
Bogdan Popescu, Premiul pentru debut în literatură
Alexandrina Burlacu, Premiul pentru debut în ştiinţă
Dan Vuza, Premiul pentru debut în ştiinţă
Ioana Maria Costache-Done, Marele Premiu ex-aequo pentru cea mai bună traducere în limba engleză
Mirela-Maria Nuţă, Marele Premiu ex-aequo pentru cea mai bună traducere în limba franceză

2006

Ioan Cianga, Cercetător Ştiinţific II - Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
Bogdan Dragoş Grigoriu, Medic Şef de Lucrări - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
Constantin zălinescu, Profesor - Facultatea de Matematică a Universităţii „Al. I. Cuza, Iaşi
Andrei Terian Dan, Preparator, Facultatea de Litere şi Arte „Universitatea Lucian Blaga”, Sibiu
Mircea Dan Cipariu, Jurnalist cultural

2007

Wilhelm Dancă – Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi, Preot Profesor. Domeniul de cercetare: Teologie şi Filosofie.
Mihai Iovănel – Institutul „G. Călinescu”, Bucureşti, Cercetător. Domeniul de cercetare: Critică şi Istorie literară.
Radu Andrei Tanasă – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Fizică, Iaşi, Domeniul de cercetare: Fizica nanostructurilor magnetice.
Anca Violeta Gafencu – Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Bucureşti, Domeniul de cercetare: Biologie Celulară şi Moleculară.

2008

Liviu Chioncel, Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Oradea, pentru contribuţii remarcabile în domeniul fizicii (36 ani)
Augustin M. Madalan, Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti, pentru contribuţii remarcabile în domeniul chimiei (35 ani)
Prof. Ioan Chindriş şi Conf. Niculina Iacob pentru coordonarea ediţiei princeps a Bibliei Vulgata tradusă de Episcopul Petru Pavel Aron
Dan Puric, actor şi regizor român, pentru opera eseistică şi artistică
Tudor Gheorghe, actor şi baladist, pentru modul exemplar în care slujeşte poezia şi muzica românească
Premiul George E. Palade: Adrian Manea cercetator stiintific la Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “N. Simionescu” pentru contribuţii remarcabile în domeniul patologiei celulare

2009

Pictorul Dorin Creţu, ca „unul dintre artiştii care problematizează major şi este cel mai interesant plastician român din diaspora”, remarcând în creaţia sa „o rigoare care se deschide spre alte domenii, o pregnantă dimensiune spirituală şi o viziune nouă în captarea spaţiului”. (Dan Hăulică)
Bogdan Mihai Creţu, lector la Facultatea de Filologie şi Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”, „pentru vivacitatea în pregnanţa afirmării în critica literară”.
Bogdan Ovidiu Popescu, şef de lucrări la UMF „Carol Davila”, medic la Clinica de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgenţă „pentru contribuţii deosebite în domeniul neurologiei”. Tânărul cercetător în ştiinţe biomedicale este în acelaşi timp poet.
Ruxandra Gheorghe, Premiul de excelenţă „pentru contribuţii deosebite în domeniul chimiei supra-moleculare şi al magnetismului molecular”.
Diploma de excelenţă a FNSA d-lui. Nicolae Onţanu, primarul sectorului 2, „pentru fervoarea şi perseverenţa cu care susţine mişcarea culturală românească”.

2010

Alexandru Baumgarten, Conferenţiar, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca – „Pentru traducerile din Aristotel, Plotin şi Thomas Aquino şi pentru calitatea remarcabilă a studiilor sale de filozofie antică şi medievală”.
Anna-Mária Orbán, lector dr. la Univeristatea de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design - „Pentru talentul şi viziunea sa originală în construcţia grafică”
Mircia Dumitrescu, Grafician - „Pentru calitatea excepţională a creaţiei sale grafice şi pentru contribuţia sa la faximilarea integrală a manuscriselor lui Mihai Eminescu”
Marius Durea, Matematician - „Pentru rezultate remarcabile în teoria matematică a optimizării cu aplicaţii în econometrie şi funcţionarea strategiilor economice”, a motivat juriul.
Cristian Enăchescu, Fizician de la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi - „Pentru contribuţiile remarcabile în domeniul compuşilor cu tranziţie de spin şi ansamblul solidelor moleculare comutabile”,

2012

Marin Diaconu, profesor de filosofie, cercetător, Universitatea Politehnică Bucureşti. Pentru realizarea unor ediţii ştiinţifice de referinţă: Mircea Vulcănescu, Cioran (Scrieri integrale) şi studii privitoare la profilul spiritual al scriitorului, ca, de pildă, acele dedicate lui Eugen Ionescu şi Mircea Vulcănescu.
Paul Cernat, critic literar, lector dr. la Catedra de Istoria Literaturii Române, Facultatea de Litere din Bucureşti. Pentru studiile sale privind modernismul românesc şi avangarda românească.
Mariana-Dana Dămăceanu, doctor la Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iaşi. - Pentru cercetari în domeniul materialelor inovative pe bază de polimeri.