Ştiinţele şi Umanioarele - George E. Palade

Prima pagina » 

Debutul Fundaţiei naţionale pentru Ştiinţă şi artă în propriul sediu este o veste bună. O veste bună este şi faptul că activitatea ştiinţifică a Fundaţiei va fi sprijinită, financiar, cu precădere de surse particulare. Aceasta denotă că, în pofida dificultăţilor economice, pot fi mobilizate resurse din sectorul afacerilor şi, îndeosebi, că acest domeniu acordă o mare importanţă activităţii creatoare în ştiinţă şi artă.

Cercetarea ştiinţifică din domeniul ştiinţelor naturii generează datele utilizate în dezvoltarea tehnologiilor care, la rândul lor, pot îmbunătăţi volumul şi calitatea produselor şi serviciilor începând cu agricultura şi încheind cu industria şi medicina. Aşa cum istoria ne arată în mod convingător, acest proces a creat toate civilizaţiile cunoscute, inclusiv propria noastra civilizaţie. Cercetarea ştiinţifică nu cunoaşte graniţe naţionale sau politice şi ea se dezvoltă prin colaborarea susţinută cu cercetătorii şi instituţiile de cercetare din celelalte ţări. 

Cercetarea fundamentală din domeniul ştiinţelor naturii trebuie încurajată de Fundaţia naţională din românia pentru două motive principale. Primul este acela că o ţară în curs de dezvoltare trebuie să treacă de la condiţia de beneficiar la aceea de participant activ în producerea datelor ştiinţifice necesare progresului civilizaţiei noastre. al doilea motiv este acela că, în mod ideal, fiecare ţară trebuie să creeze condiţiile necesare dezvoltării complete a potenţialului genetic nativ al poporului său. Aşadar, cercetarea ştiinţifică are un spaţiu larg de dezvoltare şi tinde să devină globală, mai ales în aceasta eră a comunicaţiilor eficiente şi rapide.

Pentru artă situaţia este total diferită. Artele vizuale şi îndeosebi artele scrise sunt dependente de un limbaj specific. Ele reprezintă concepţia unei comunităţi naţionale sau multinaţionale asupra realităţilor condiţiei umane dintr-un anumit loc de pe pamânt şi într-o anume perioadă de timp. artele scrise, umanioarele, constituie elementele principale în crearea culturilor specifice, care sunt necesare pentru a conferi identitate şi scop fiecarei entităţi naţional-politice.

Fundaţia naţională îşi propune să susţină cu aceeaşi pasiune ambele genuri de activitate creatoare umană: ştiinţele şi umanioarele. aceste obiective nu se exclud unul pe celălalt. Ele trebuie, de fapt, dezvoltate împreună, întrucât se pot întări reciproc.

* George E. Palade, Premiul Nobel pentru Medicină 1974, a fost Preşedintele de Onoare al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, încă de la fondarea ei. Cu această ocazie a scris articolul-program pe care îl reproducem şi în ediţia de faţă.