Sub semnul luminos al Creaţiei - Maya Simionescu

Prima pagina » 

Există multe similitudini între ştiinte şi arte. Deşi multe le despart, într-un plan profund ele se întâlnesc şi reprezintă, în esenţă, un act de creaţie, cu valoare permanentă, un act de cultură care apare într-o nelinişte interioară şi ca o necesitate firească de cunoaştere şi exprimare, caracteristică speciei umane.

Punctul de pornire al actului de creaţie poate fi diferit: în arte, nevoia lăuntrică de a exterioriza şi expune "frumosul", în Ştiinţe, o întrebare pusă naturii ce ne poartă sau naturii pe care o purtăm în noi. Finalul este acelaşi şi se adună în opere care constituie cultura unei naţiuni. Ea reprezintă identitatea unei naţiuni şi o diferenţiază de altele. O diferenţiază şi, în acelaşi timp, participă prin nota ei particulară, inconfundabilă, la îmbogăţirea patrimoniului cultural universal. În convorbirile cu eckerman, Goethe spunea, referindu-se la artă şi ştiinţă, că "şi una şi alta, cu tot ce este înalt şi bun, aparţin lumii întregi şi nu pot progesa decât prin libera acţiune reciprocă a tuturor contemporanilor, ţinând seama de ceea ce ne rămâne şi de ceea ce cunoaştem din trecut". Splendidă propoziţie! Şi cât de adevarată!

Crearea Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinta şi Artă are scopul de a încuraja şi stimula valorile umane producătoare de cultură din ţara noastră, de a incita tinerele talente şi de a le proteja pe cele existente. Ea se bazează pe credinţa că există în ţară un valoros potenţial uman pentru care trebuie făcut ceva. Nici optimismul triumfalist, nici pesimismul dezarmant nu sunt prieteni buni; măsura noastră o dă încercarea de a face ceva pentru cultura română. Pentru aceasta am creat un forum - Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă - în care să se găsească şi să se regăsească cei care simt nevoia să sprijine cultura, cu cei care prin vocaţie şi talent o produc. Sperăm că întâlnirea lor să aiba loc sub semnul luminos al creaţiei.